Bladt ir & Verstraeten arch multiprofessioneel architectenbureau bv - Bladt Building Engineering bv

Zwembad Ieperman, Wilrijk
Stad Antwerpen - AG Vespa
Vernieuwen zwemkuipen en waterbehandelingsinstallatie