Bladt ir & Verstraeten arch multiprofessioneel architectenbureau bv - Bladt Building Engineering bv

Antwerpen
Haven van Antwerpen-Brugge
PAOB kantoorgebouw, centralisatie van de afdeling port infrastructure