Bladt ir & Verstraeten arch multiprofessioneel architectenbureau bv

Profiel en evolutie

Het bureau Bladt & verstraeten werd opgericht als multiprofessioneel architecten & ingenieurbureau.
De opdrachten betreffen meestal projecten met een complex programma, hoge graad van techniciteit en interdisciplinaire aanpak. Korte studie- en uitvoeringstermijnen en het in bedrijf houden van activiteiten vormen verder dikwijls belangrijke voorwaarden.

De realisaties hebben veelal een publieke functie, (stadion, theater, ziekenhuis, sociale woningsbouw).
Het bieden van creatieve ontwerpoplossingen met beperkte forfaitaire budgetten voor de uitvoering ervan vormt een constante bij onze projecten.

De ontwerpmethodiek wordt gekenmerkt door het ontwerpprincipe van "thinking out of the box" en het algemene naar het bijzondere, van het allesomvattende masterplan naar de details, van prioritaire doelstelling naar bijkomstige.
De ontwerpkeuzen worden op methodische wijze getoetst aan de criteria: functioneel, esthetisch, economisch, structureel, technologisch, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid, ecologisch, ergonomisch en veiligheid. De rangorde van de criteria is functie van de ontwerpitems.

Architectuur opdrachten van zeer diverse aard

  1.   zorg
  2.   wonen
  3.   cultuur & sport
  4.   werken
  5.   interieur
  6.   gevelrenovatie


Bladt Building Engineering bv

Profiel en evolutie

Het bureau Bladt Building Engineering werd in 1985 opgericht als stabiliteitsbureau. Ondertussen werden meer dan honderd stabiliteitsstudies uitgevoerd met zeer diverse bouwtypologieën. Een stabiliteitsstudie beperkt zich voor ons niet tot een berekening en uitwerking van een draagsysteem, maar heeft de dimensie van ontwerp van een dragende structuur als antwoord op de architectuur (functioneel en vormelijk) en als optimalisatie van de financiële en technische middelen. Bij gelijke technische middelen zijn het de mensen die het verschil uitmaken door hun inzet, motivatie, inzicht, ervaring en doelstellingen.

BBE werd uitgebouwd tot een ruimer engineering bureau dat bouwkundige begeleiding aanbiedt voor gesloten ruwbouw, afbouw en technische uitrustingen. In het bijzonder worden belangrijke opdrachten uitgevoerd voor gevelrenovaties. Hierbij wordt de remediëring gekoppeld aan esthetische opwaardering.